ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Τελευταία νέα

Τεχνικές παραγωγής βιοαιθανόλης από βιοαπόβλητα

Η Τρίτη ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τις υπάρχουσες τεχνολογίες παραγωγής βιοαιθανόλης από βιοαπόβλητα, η εκπόνηση της οποίας έλαβε χώρα κατά την διάρκεια των πέντε (5) πρώτων μηνών υλοποίησης του έργου, είναι άμεσα διαθέσιμη στη σελίδα Αρχεία του ιστόχωρου.

Περισσότερα...

Η δεύτερη ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τα αποτελέσματα των πειραμάτων παραγωγής βιοαιθανόλης

Η δεύτερη ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τα αποτελέσματα των πειραμάτων παραγωγής βιοαιθανόλης από βιοαπόβλητα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια των πέντε (5) πρώτων μηνών στα εργαστήρια του Ε.Μ.Π., είναι άμεσα διαθέσιμη στη σελίδα Aρχεία του ιστόχωρου.

Περισσότερα...

Επίσκεψη της Ομάδας Παρακολούθησης του Έργου

image

Στις 20 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης.

Περισσότερα...

Eπίσκεψη της Ομάδας Εργασίας στην Ισπανία

Η ομάδα εργασίας ταξίδεψε  στην Ισπανία στις 29/01/2013  προκειμένου να επισκεφτεί την μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής αιθανόλης από σύμμεικτα απορρίμματα στην Ευρώπη.Ηεπίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ “Waste2Bio”. Στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και του Δήμου Ασπροπύργου.

Περισσότερα...

Eπίσκεψη της Ομάδας Εργασίας στη Σουηδία

image

Η ομάδα εργασίας ταξίδεψε στη Σουηδία στις 23/01/2013 προκειμένου να επισκεφτεί την διεύθυνση διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Στοκχόλμης (στα πλαίσια του προγράμματος Professional StudyVisits του Δήμου) καθώς επίσης και μια μικρής κλίμακας εγκατάσταση παραγωγής βιοαιθανόλης από διαφόρους τύπους υποστρωμάτων στην περιοχή του Ornsköldsvik ιδιοκτησίας της μεγαλύτερης εταιρίας στον τομέα αυτόν στην Σουηδία SEKAB.

Περισσότερα...

Αλλαγή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στα Βιοκαύσιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της επιτρόπου της για θέματα κλιματικής αλλαγής ConnieHedegaard στην επίσημη ανακοίνωσή της, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις  17 Οκτωβρίου 2012, προτείνει να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα βιοκαύσιμα, ιδίως η οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (2009/28/ΕΚ) και η οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων (98/70/ΕΚ), και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Site Last Updated

Τρίτη 11 Σεπτέμβριος 2018, 14:21